Apdrošināšana

Mēs visi zinām, ka automašīnas apdrošināšana pasargā tās īpašniekus no finansiāliem zaudējumiem, kas radušies automašīnai ceļu satiksmes negadījuma, trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā, kā arī uguns, ūdens un dabas stihiju ietekmē.
„Favorīts” sadarbojas ar visām Latvijā esošajām apdrošināšanas kompānijām. Jūsu ērtībai piedāvājam visas ar apdrošināšanu saistītās formalitātes nokārtot pie mums uz vietas salonā pieaicinot brokeri no jūsu izvēlētās apdrošinātājsabiedrības.

OCTA – Obligāta civiltiesiskas atbildības apdrošināšana. OCTA apdrošināšana ir paredzēta, lai segtu transportlīdzekļa īpašnieka izraisīto ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu trešajai personai. 
Jums ir iespēja savai automašīnai izvēlēties vispiemērotāko apdrošināšanas līgumu: standartlīgumu, grupas līgumu, komplekso līgumu, robežapdrošināšanas līgumu, kā arī starptautisko sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu jeb “Zaļo karti”.

KASKO – šī apdrošināšana sedz neparedzētus zaudējumus jūsu automašīnai, neatkarīgi no tā, kurš ir vainīgs. KASKO apdrošināšana atlīdzina zaudējumus, kas radušies satiksmes negadījuma, ugunsgrēka, eksplozijas, zādzības vai laupīšanas, kā arī jebkura cita negadījuma rezultātā.
KASKO apdrošināšanai ir vairāki stingri noteikumi: automašīnai ir jābūt reģistrētai Latvijā un, apdrošinot pret zādzību un laupīšanu, automašīnai ir obligāti jābūt aprīkotai ar apdrošinātāja prasībām atbilstošām pretaizdzīšanas iekārtām.
Pērkot automašīnu līzingā vai to ieķīlājot, KASKO apdrošināšana ir obligāta.